ส่วนตัวเชื่อว่า คนเพียงคนเดียว อาจจะไม่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งหมดได้ แต่สิ่งที่ทำได้คือเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆ เห็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง และอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้าง ในส่วนงานที่ผมรับผิดชอบอยู่ตอนนี้ คือเรื่องการผลิตและบริโภคอาหารอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นงานภายใต้การดูแลของ WWF ประเทศไทย ที่ผ่านมาเราก็ก่อตั้งกลุ่มรณรงค์ที่เรียกว่า Eat Better หรือ #กินดีกว่า ซึ่งเราจะดูแลทั้งฝั่งของผู้ผลิตและผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน ฝั่งของผู้ผลิต คือแนวคิดที่เริ่มจากการเปลี่ยนตัวเองหรือเริ่มต้นจากตัวเอง เช่น ทำอาหารเอง ปลูกผักเอง เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถดูแลตัวเองได้ บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือว่าเป็นทางออกของโลกในทุกวันนี้

“เมื่อเราทำทุกอย่างเอง เราจะทำด้วยความใส่ใจ เพราะคนเราย่อมอยากได้ของที่ดีที่สุดให้ตัวเอง เมื่อเราใส่ใจเราจะยิ่งเข้าใจว่ากว่าเราจะได้ของแต่ละอย่าง หรือกว่าจะปลูกผักได้แต่ละต้น มันไม่ง่าย เมื่อเราเข้าใจทั้งกระบวนการ เราจะกลายเป็นผู้บริโภคที่มีความตระหนักในการบริโภค เราจะไม่กินอะไรเหลือทิ้ง เราจะตั้งคำถามเป็น คิดก่อนซื้อ ตระหนักถึงที่มา เห็นคุณค่าของทุกสิ่ง ไม่อุดหนุนสินค้าที่ไม่ดีกับสิ่งแวดล้อม เช่น ต่อให้เป็นของราคาถูก แต่ถ้ากระบวนการผลิตไม่คิดถึงสิ่งแวดล้อม มันก็คือต้นทุนแอบแฝงที่แพงมาก จะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นความยั่งยืนที่เกิดจากภายใน ไม่ใช่ภายนอก เพราะเมื่อเราหาคำตอบและพิสูจน์ได้แล้วว่า สิ่งที่เราทำมันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียังไง มันก็จะเกิดการบอกต่อ และสร้างกระแสให้คนทำตามได้ในที่สุด นั่นคือ สร้าง awareness inspiration action แล้วเราจะบรรลุเป้าหมายในระยะยาว คือการสร้าง Prosumer (Production by Consumer) หรือการผลิตโดยผู้บริโภค ซึ่งจะไม่ใช่แค่เรื่องอาหาร แต่พลังงาน ก็จะเป็นอีกเรื่องที่สำคัญ เพราะผู้บริโภคสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เอง เช่น พลังงานจากโซลาร์เซลล์ เป็นต้น

“ดังนั้นสำหรับผม การเปลี่ยนแปลงจะมีสองระดับเสมอ คือเปลี่ยนตัวเอง แล้วค่อยไปเปลี่ยนสังคม การเปลี่ยนตัวเอง ต้องทำอย่างมีทิศทาง ไม่หวั่นไหวกับสิ่งภายนอก มีสมดุล ไม่กระทบสิ่งแวดล้อมและคนอื่น นั่นคือสิ่งที่ทุกคนทำได้และควรทำเลย แล้วคนอื่นจะทำตามเราเอง อย่าไปบังคับให้คนเชื่อเหมือนเรา เขาจะคิดว่าเราบ้าได้ เราต้องทำด้วยความเชื่อมั่น จำไว้เสมอว่า ห่วงโซ่ของความดีมันต้องค่อยๆ ต่อเนื่องกันไปทีละข้อ”

.

#CanChangeTheWorld ซีรีส์สัมภาษณ์ 12 บุคคล ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและโลกใบนี้ในแบบของตัวเอง พวกเขาไม่เพียงแต่มีความเชื่อ แต่ยังเริ่มต้นลงมือทำด้วยความไม่ย่อท้อ จนมีผลงานที่พิสูจน์ได้ว่า คนหนึ่งคนเปลี่ยนแปลงโลกอย่างที่อยากเห็นได้จริงๆ | www.greenery.org/canchangetheworld

ภาพถ่าย: สุจิตรา นาคะศิริกุล