มิกซ์แอนด์แมตช์ผักผลไม้ให้ครบโดส


กินผักผลไม้ให้ได้ 400 กรัมต่อวันนี่มันเท่าไหร่กันนะ
จำตัวอย่างนี้ไว้ แล้วแมตช์ให้ครบในหนึ่งวันนะ