วิธีลดขยะให้ทะเล


มาช่วยกันเซฟทะเลไม่ให้เป็นปลายทางของเหล่าขยะ ด้วยการลดละเลิกตั้งแต่ต้นทางที่ทำได้คนละไม้คนละมือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *