วิธีลดขยะให้ทะเล


มาช่วยกันเซฟทะเลไม่ให้เป็นปลายทางของเหล่าขยะ ด้วยการลดละเลิกตั้งแต่ต้นทางที่ทำได้คนละไม้คนละมือ