greenery.

มอง (ข้าว) กล้องหน่อย

มอง (ข้าว) กล้องหน่อย

เห็นใครๆ ก็บอกให้กินข้าวกล้องเพื่อสุขภาพ แต่ก็ยังกลัวๆ กล้าๆ จะแข็งไหม อร่อยหรือเปล่า หุงไม่เป็น ลองกินแล้วไม่ชอบ ฯลฯ ชวนให้ลองมามองข้าวกล้องใหม่ ว่านอกจากประโยชน์จะคับเมล็ดแล้ว ยังมีทริกในการหุงให้ง่าย หุงให้อร่อย ด้วยนะ

greenery.org

Greenery Team
Close Menu