9 อาหารต้องระวังในหน้าร้อน (มาก)


บ้านเราอากาศร้อนตลอดปี และอากาศร้อนๆ ก็ช่วยเร่งให้เชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารเจริญเติบโตได้เร็วและแรงกว่าปกติ จนก่อให้เกิดอาหารเป็นพิษได้ การหลีกเลี่ยงเมนูสุ่มเสี่ยงจึงเป็นการดี และอย่าลืมเลือกอาหารปรุงสุกใหม่ๆ เลี่ยงอาหารสุกๆ ดิบๆ อุ่นอาหารให้ร้อนอยู่เสมอ และเมื่อสงสัยว่าสี กลิ่น หรือรสผิดปกติ ก็ไม่ควรเสี่ยงกินเข้าไป ที่สำคัญ อย่าลืมล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยที่ดีในการกิน โอกาสจะท้องเสียเพราะอาหารเป็นพิษก็จะน้อยลง