เด็กๆ ก็ต้องดูแลไต


โรคไตในเด็กอาจเกิดขึ้นได้แต่กำเนิดหรือจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม แต่ปัญหาคือโรคนี้มักไม่แสดงอาการ ทำให้ผู้ปกครองมักไม่รู้ จึงพาเด็กส่งถึงแพทย์ช้า และอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้น เราจึงรวบรวมข้อมูลที่สำคัญมาให้ว่าผู้ใหญ่จะสังเกตอาการป่วยทางไตของเด็กๆ ผ่านพฤติกรรมการเลี้ยงดู และการสังเกตจากปัสสาวะของเด็กๆ ได้อย่างไรให้ทันท่วงที


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *