ไหวไหม ถามไตเธอดู


อาหารรายล้อมรอบตัวเรา มีโซเดียมสูงมาก และบางชนิดก็สูงเกินมาตรฐานที่ควรบริโภคต่อวันด้วยซ้ำ! หากเรารู้ว่าเมนูใกล้ตัวมีโซเดียมแฝงอยู่เท่าไหร่ การเลี่ยง หรือเลือกทำอาหารกินเองเพื่อปรุงน้อยลง ลดอาหารแปรรูปที่โซเดียมสูงลงด้วย ก็ช่วยให้ร่างกายไม่ได้รับโซเดียมมากเกินไป ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของโรคไตนั่นเอง

ที่มาข้อมูล: โครงการรณรงค์ลดการบริโภคโซเดียมในประเทศไทย


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *