เราเลิกกันเถอะ บอกเลิกพฤติกรรมเคยชินเพื่อชีวิตที่ดีกว่า


เจอคนไม่ดี แฟนนอกใจ เพื่อนหักหลัง เรายังบอกเลิก อันเฟรนด์ หรือเลิกติดต่อข้องแวะได้ แต่ทำไมเรามักจะเลือกเก็บพฤติกรรมเดิมๆ ที่รู้ทั้งรู้ว่าไม่ดีกับสุขภาพเอาไว้ เพียงเพราะความเคยชิน!

มารู้เท่าทันพฤติกรรมแย่ๆ ของตัวเองแล้วบอกเลิกให้เด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ อย่างการนั่งไขว่ห้าง ไม่ยอมกินผัก หรือติดนิสัยมักโกรธ มักเศร้า เพื่อเป็นคนใหม่ที่แข็งแรงกว่ากันเถอะ