เราจะผ่านเมษายนนี้ไปได้อย่างไร


อากาศระดับอาบน้ำเสร็จปุ๊บเหงื่อก็ออกปั๊บ ออกจากออฟฟิศมากินข้าวกลางวันก็แทบจะละลาย
เดินกลางแดดทีไรคล้ายโดนลงทัณฑ์ ฯลฯ

เพื่อให้ผ่านเดือนนี้ไปโดยไม่ระเหิดหายกลายเป็นไอ เราขอแนะนำวิธีดำรงตนในเดือนเมษายนนี้ได้โดยละม่อม