ถ้าเราไม่เคยปลูกผักเอง เราอาจจะชินกับผักในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทรงสวย ขนาดใหญ่ใกล้เคียงกัน ไม่มีตำหนิอะไรมาตลอด ซึ่งทำให้เราตั้งธงไว้กับการซื้อผักผลไม้มาบริโภค แต่แท้จริงแล้ว ผักและผลไม้นั้นถูกคัดมาเพื่อการนำมาวางให้สวย มีระเบียบ และจัดให้ใส่กล่องง่ายด้วย ถ้าเราได้ปลูกผักผลไม้กินเองบ้าง เราจะเห็นว่าไม่ง่ายเลยที่จะทำให้ผักผลไม้มีรูปทรงและขนาดได้มาตรฐานอย่างในซูเปอร์มาร์เก็ต มันมักจะบิดเบี้ยว มีตำหนิ ขนาดเล็กไปบ้าง ใหญ่ไปบ้างเป็นส่วนใหญ่ นั่นหมายถึงถ้าคุณเป็นเกษตรกรที่ปลูกมันขาย พวกเหล่านี้จะถูกคัดออก ทั้งๆ ที่รสชาติและคุณประโยชน์มีเท่าๆ พวกที่สวยงาม  

เรามาให้คุณค่ากับผักผลไม้ที่ปลูกอย่างใส่ใจ ไม่ใช้สารเคมี ไม่ทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องต้นๆ ที่เราจะเลือกก่อนเรื่องของความสวยงาม นั่นจะดีกับเราและเกษตรกรกว่าไหม