โลกเข้าสู่การบริโภคแบบอุตสาหกรรมมาแค่ไม่กี่สิบปี แต่เราก็ผลาญทรัพยากร สร้างมลพิษ และทิ้งขยะไว้ให้โลกมากพอที่จะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อโลกมากกว่าประวัติศาสตร์หลายพันปีที่ผ่านมา แต่ถ้าเรายอมละทิ้งความเคยชินและความสะดวกสบายที่เคยมีมา เราก็ยังพอช่วยโลกได้ทัน

คนที่พยายามหันมาใช้ชีวิตออร์แกนิก จะพบว่าคำตอบไม่ได้อยู่ที่ร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ แต่อาจเป็นการไปคุยกับชาวนาที่ปลูกข้าวแล้ววางเงินจองซื้อ เพื่อให้ชาวนาที่ตั้งใจทำนาอินทรีย์มีเงินหมุน และเมื่อถึงเวลาเราก็จะได้ข้าวใหม่หอมๆ ที่เพิ่งสีออกมา หรือเดินไปคุยกับชาวสวนที่สวนของเขาเพื่อให้รู้แน่ว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่าแมลงแล้วอุดหนุนกันต่อไปเป็นประจำ หรือถ้าเราอยากกินอาหารที่วางใจได้จริงว่าปลอดภัย เราอาจต้องสละเวลาหาข้อมูลแล้วลองทำเอง ทุกอย่างที่เราตั้งใจทำนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงคนละนิดละหน่อยเพื่อโลกของเราจะดีอยู่ได้อีกนาน