สร้างเด็กสร้างสรรค์ ตอน มาจัดสวนถาดกันเถอะ

SOOK ชวนคุณน้องๆ หนู ๆ อายุ 6 – 8 ปี มาฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์กับกิจกรรม ‘มาจัดสวนถาดกันเถอะ’ กิจกรรมสนุกๆ ที่จะทำให้เด็กๆ ได้มีสวนถาดเล็กๆ เป็นของตัวเอง ให้เด็กๆ ได้ฝึกวิธีคิดอย่างเป็นระบบ มีสมาธิ ฝึกคิด ค้นคว้า ลงมือ นำเสนอ และต่อยอดอย่างอิสระด้วยตัวเอง ในบรรยากาศที่สนุกสนานผ่อนคลาย ช่วยบ่มเพาะความสร้างสรรค์ของเด็กให้รู้จักคิด และมีอิสระในการสร้างสรรค์และต่อยอดสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวได้

ชื่อวิทยากร : วิทยากรจากสถาบัน KIDative workshop

ช่วงเวลา: วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม เวลา 13.00-15.00 น.

สถานที่: ห้อง 413 – 414 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

รับจำนวน: รับจำนวนจำกัด

ช่วงอายุ: เข้าร่วมได้เฉพาะเด็กอายุ 6-8 ปีเท่านั้น

วิธีการรับสมัคร: ผู้สนใจต้องเขียน…สาเหตุที่น้องอยากเข้าร่วม  แจ้งมาพร้อมข้อมูลการสมัครตามช่องทางของ SOOK   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมวันที่  14 สิงหาคม  ทาง www.thaihealth.or.th/sook

*สงวนสิทธิ์ให้กับสมาชิกที่แจ้งข้อมูลตามจริง  และได้รับการยืนยันข้อมูลอย่างถูกต้องเท่านั้น   คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Date

Aug 19 2017

Time

13:00 - 15:00

Location

สสส.
Category
×