Bangkok Wild Watch 2018 @ Rot Fai Park

ถึงเวลาตรวจสุขภาพเมืองประจำปีในงาน “Bangkok Wild Watch 2018 @ Rot Fai Park” สำรวจชีวิตป่าเมืองกรุง ตรวจสุขภาพกรุงเทพฯ กับมูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมสำรวจสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายในสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ครั้งนี้แบ่งกลุ่มสำรวจสิ่งมีชีวิตดังนี้ กลุ่มสำรวจนกเเละพรรณไม้ กลุ่มสำรวจสัตว์หมวด ก. (กิ้งก่า, กระรอก, กบ) กลุ่มสำรวจผีเสื้อ เเมง เเมลงอื่นๆ กลุ่มสำรวจไลเคน กลุ่มสำรวจสัตว์น้ำเเละแพลงก์ตอน กลุ่มสำรวจเหี้ย สัตว์เลื้อยคลานเเละสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก เเละกลุ่มสำรวจสัตว์หน้าดิน (ไส้เดือน, กิ้งกือ, หอย)

ในวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. – 12.00 น.

ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร

*** จุดลงทะเบียน : พื้นที่สนามด้านหน้าเมืองจราจรจำลอง

ขอเชิญผู้สนใจทั้งมือใหม่มือเก่า ไม่จำกัดเพศและวัย มาร่วมสำรวจและเรียนรู้ไปด้วยกัน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

Date

Dec 15 2018

Time

07:00 - 12:00

Location

สวนวชิรเบญจทัศ Kamphaeng Phet 3 Road, Chatuchak, Bangkok, Thailand
สวนวชิรเบญจทัศ Kamphaeng Phet 3 Road, Chatuchak, Bangkok, Thailand
Category

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×