Zumba Toning

Zumbo Toning
วิทยากร คุณธีราภา ธีรทีป จาก Yoga Above

การฝึกแบบเน้นกระชับกล้ามเนื้อ ปรับรูปร่าง และระบบเผาผลาญ ด้วยการใช้ดัมเบล
ทุกเย็นวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 – 19.00 น.

**กรุณาเตรียมดัมเบล ขนาด 0.5 ก.ก. ขึ้นไป จำนวน 2 อัน หรือสามารถใช้ขวดน้ำแทนได้
**ทุกกิจกรรมสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิก SOOK เท่านั้น

Date

Dec 04 2018

Time

18:00 - 19:00
Category

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×