Greenery Market @ Siam Discovery

Greenery Market
@ Siam Discovery

วัน-เวลา: 13-14 ต.ค. 2561 | 10:00-21:00 น
สถานที่: Discovery Plaza @ Siam Discovery

ชวนพกถุงผ้า มากิน มาช้อป มาอุดหนุนเกษตรกร และผู้ผลิตอาหารปลอดภัย ชิมอาหารปรุงสุกพร้อมกิน ผักสด ผลไม้ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ประมงพื้นบ้าน คาราวานอาหารปลอดภัย ของใช้กรีนดี ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และเสื้อผ้าทอมือย้อมคราม ร่วมวงเสวนา ชมนิทรรศการ “กินดี กรีนดี” และดนตรีชิลๆ

  • (*) ถ้าพกถุงผ้า ขวด หรือแก้วน้ำ อย่าลืมแวะรับของที่ระลึกที่บูท Greenery
  • (*) สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • (*) ติดต่อสอบถาม: market@greenery.org
  • (*) จะประกาศรายชื่อร้านค้า 2 สัปดาห์ก่อนเร่ิมงาน

#GreeneryMarket #EatGoodLiveGreen

รายละเอียด:
www.facebook.com/events/372967376553179/
www.greenery.org/market

ติดต่อสอบถาม:
contact@greenery.org

Date

Oct 13 2018 - Oct 14 2018

Time

10:00 - 21:00

More Info

Read More

Location

Siam Discovery
Category
×