Greenery Market 4

@ Siam Discovery

วัน-เวลา: 17-18 ก.พ. 2561 | 10:00-21:00 น
สถานที่: ลาน Plaza Siam Discovery

ชวนพกถุงผ้า มากิน มาช้อป มาอุดหนุนเกษตรกร และผู้ผลิตอาหารปลอดภัย ชิมอาหารปรุงสุกพร้อมกิน ผักสด ผลไม้ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ประมงพื้นบ้าน คาราวานอาหารปลอดภัย ของใช้กรีนดี ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และเสื้อผ้าทอมือย้อมคราม ร่วมวงเสวนา ชมนิทรรศการ “กินดี กรีนดี” และดนตรีชิลๆ #EatGoodLiveGreen #GreeneryMarket

(*) พกถุงผ้าหรือขวดน้ำมาแล้วอย่าลืมแวะรับของที่ระลึกจาก Greenery กันนะ
(*) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รายละเอียด:
www.facebook.com/events/191114431476341/
www.greenery.org/market

ติดต่อสอบถาม:
contact@greenery.org

Date

Feb 17 2018 - Feb 18 2018

Time

10:00 - 21:30

Location

Siam Discovery
Category
×