greenery.

Greenery Market @ Bon Marche

Greenery Market @ Bon Marche’

วัน-เวลา: 26-27 พฤษภาคม 2561 | 08:00-15:00 น.
สถานที่: Bon Marche’
ติดต่อสอบถาม: contact@greenery.org
รายละเอียด:
www.facebook.com/events/2045964425621871
www.greenery.org/market

ชวนพกถุงผ้า มากิน มาช้อป มาอุดหนุนเกษตรกร และผู้ผลิตอาหารปลอดภัย ชิมอาหารปรุงสุกพร้อมกิน ผักสด ผลไม้ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ประมงพื้นบ้าน คาราวานอาหารปลอดภัย ของใช้กรีนดี ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และเสื้อผ้าทอมือย้อมคราม ร่วมวงเสวนา ชมนิทรรศการ “กินดี กรีนดี” และดนตรีชิลๆ
#EatGoodLiveGreen #GreeneryMarket

(*) พกถุงผ้า ขวด แก้วน้ำ มาแล้วอย่าลืมแวะรับของที่ระลึกที่บูท Greenery
(*) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Date

May 26 2018 - May 27 2018

Time

08:00 - 15:00

More Info

Read More

Location

Bom Marche
Category
Close Menu