“ตลาดนัดอาร์ตแอนด์ฟาร์ม” ครั้งที่ 5

เทศกาลแห่งการใช้ชีวิตร่วมกัน การออกร้าน พบปะ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง ระหว่างผู้ผลิตรายย่อยกับผู้บริโภค สินค้าเกษตร พืชผลปลอดสารเคมี อาหารบ้าน งานศิลปะ งานทำมือ ของมือสอง และของใช้ในชีวิตประจำวัน ฯลฯ ในบรรยากาศกลางแจ้งที่เบาสบายและอิสระ และความสัมพันธ์ที่มีมิตรจิตมิตรใจเกื้อกูลต่อกัน

Date

Jan 24 2019 - Jan 27 2019

Time

09:00 - 18:00

Location

ตลาดนัดอาร์ตแอนด์ฟาร์ม อัมพวา สมุทรสาคร
ตลาดนัดอาร์ตแอนด์ฟาร์ม อัมพวา สมุทรสาคร
Category
×
Website is under migrating..