Kombucha School™ by Pure Luck®

ทำความรู้จักกับ Kombucha ชาหมักเพื่อสุขภาพกับตัวจริงเสียงจริง Brett Casper ผู้ก่อตั้ง Pure Kombucha™ ท็อปไฟว์แบรนด์คอมบูฉะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และทดลองเวิร์กช็อปให้เข้าใจวิธีทำ ยังสามารถนำกลับไปทำเองที่บ้านได้ด้วย โน้ตไว้ว่า เวิร์กช็อปนี้ ดำเนินการสอนด้วยภาษาไทย

Date

Feb 25 2018

Time

13:00 - 17:00

Cost

3,800฿

More Info

Read More

Location

The COMMONS
Category
×