ตะลักเกี้ยะ Friendly Market

ตะลักเกี้ยะ Friendly Market ครั้งที่ 36
วัน : 18-19 พฤษภาคม 2562
เวลา : 10.00-19.00น.
สถานที่ : ลานท่าเรือสี่พระยา (ติดศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้)

Date

May 18 2019 - May 19 2019

Time

10:00 - 19:00
Category

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×