greenery.

GD Park Workshop

ขอเชิญชวนผู้ประสงค์จะปลูกผักกินเองให้งอกงามสมใจมาเรียนรู้การ “ปรุงดิน” กับ คุณชูเกียรติ โกแมน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการปรุงดินปลูกผักในเมือง

โดยเนื้อหาที่ท่านจะได้ร่วมกันเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของดิน ดินดีเป็นอย่างไร อินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่นิยมใช้ปรับปรุงบำรุงดิน จุลินทรีย์พื้นถิ่นคืออะไร หาได้จากที่ไหน และการใช้ประโยชน์  พื้นฐานการทำปุ๋ยหมัก เน้นการจัดการกับขยะอาหารในครัวเรือน วิธีปรับปรุงดินทั้งในแปลงสำหรับผู้ที่พอมีพื้นที่ และในกระถางสำหรับท่านที่มีพื้นที่จำกั เนื้อหาเต็มอิ่ม เต็มวัน ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.
@ สวนชีววิถี Growing Diversity Park ไทรม้า นนทบุรี
ค่าใช้จ่ายท่านละ 850 บาท รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน

สำรองที่นั่ง 02-9853837-8 หรือ info@biothai.net
รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น

Date

Nov 10 2018

Time

10:00 - 15:00

Location

สวนชีววิถี Growing diversity park
สวนชีววิถี Growing diversity park
Category
Close Menu