greenery.

Run Your City 2018: No Plastic Run

โครงการการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง Run Your City 2018: No Plastic Run ใน 3 สวน คือ สวนเบญจกิติ สวนป่าเบญจกิตติ และโรงงานยาสูบ ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นี้
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกลุ่มรักษ์ไม้ใหญ่ (Big Trees Project)
ได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องพื้นที่สีเขียวและเรื่องการจัดการขยะ เช่นการอบรมรุกขกรรมขั้นต้นให้กับพนักงานของกรุงเทพมหานคร การจัดการขยะที่สนามหลวงช่วงงานพระราชพิธีบรมศพ และเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมืองในหมู่ประชาชนทั่วไป ผ่านการจัดกิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมได้โดยตรง อีกทั้งเป็นการระดมทุนเพื่อโครงการส่งเสริมอาชีพและการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมเดินวิ่ง โดยได้รับการสนับสนุนหลักจาก บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน) อันมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. จัดตั้ง Social Enterprise ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสร้างอาชีพเกี่ยวกับต้นไม้ให้กับประชาชน เช่นรุกขกร การเพาะกล้าไม้ การทำปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ
2. จัดทำโครงการสร้างอาชีพเกี่ยวกับต้นไม้ให้ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษร่วมกับโครงการกำลังใจ ของกรมราชทัณฑ์
3. รณรงค์การลดการใช้พลาสติกและการจัดการขยะ
4. ส่งเสริมงานอาสาสมัครเพื่อสิ่งแวดล้อม
5. รายได้ส่วนหนึ่งนำไปพัฒนาการผลิต “ช้อนกินได้” เพื่อลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน
แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ประเภท (ไม่มีการแข่งขัน)
1. วิ่งระยะ 15 km.
2. วิ่งระยะ 10 km.
3. เดินระยะ 3 km.
วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ ทาง  https://www.berving.com
ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/RunYourCity2018 และ www.runyourcity2018.com

Date

Nov 10 2018

Time

05:30 - 08:30

Location

สวนเบญจกิติ Ratchadaphisek Road, Khlong Toei, Bangkok, Thailand
สวนเบญจกิติ Ratchadaphisek Road, Khlong Toei, Bangkok, Thailand
Category
Close Menu