greenery.

ปลูกเมืองเสวนา รวมพลังเปลี่ยนเมืองด้วยอาหาร!

จะดีหรือไม่? ถ้าการเปลี่ยนแปลงของเมือง สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการกินอยู่ของผู้คน พลังของคนธรรมดาที่สามารถนำพาให้เกิดการสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมให้งดงามได้

หลักสูตรการเรียนรู้ปลุกพลังนักปลูกเมือง ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง บ้านเจ้าชายผัก และโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน ขอเชิญชวนคนเมืองและเหล่าผู้แสวงหาคุณภาพชีวิต มาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ด้วยกันกับเหล่าผู้รู้และผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง หลากหลายท่าน อาทิ

ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์
จาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิททยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Public Policy) กับหลากหลายความเคลื่อนไหวของขบวนการขับเคลื่อนเมืองด้วยความมั่นคงทางอาหาร และความยั่งยืนุ

คุณพรพนา ก๊วยเจริญ
จาก Land Watch Thai จับตาปัญหาที่ดิน โครงสร้างปัญหาที่ดินที่ส่งผลต่อพื้นที่อาหาร

คุณวรางคนางค์ นิ้มหัตถา
จาก โครงการสวนผักคนเมือง ความเคลื่อนไหวของเหล่าผู้คนที่ร่วมปลูกเมือง ปลูกชีวิต ทั้งในประเทศไทยและต่างแดน

เชฟตาม คุณชุดารี เทพาคำ
ท๊อปเชฟ ไทยแลนด์ คนแรกของประเทศไทย กับประสบการณ์จากแปลงสู่จาน จากชุมชนและธรรมชาติสู่ปากท้องผู้คน

ชวนคิดชวนคุย โดย เจ้าชายผัก-นคร ลิมปคุปตถาวร แห่งโครงการสวนผักคนเมือง

นอกจากนี้ภายในงานยังมี กิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ทั้ง workshop การปลูกผักด้วยวิถีเกษตรเมืองเชิงนิเวศ และการทำถ่านชีวภาพ และพิเศษสุดกับ ตลาดนัดผู้ผลิตพบผู้บริโภค City Farm Market ที่มีผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากพี่น้องผองเพื่อนชาวสวนผักคนเมืองและเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร

พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

พบกัน
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ที่ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน อ. ไทรม้า จ. นนทบุรี

**โปรดนำภาชนะสำหรับใส่อาหาร น้ำดื่มส่วนตัวมาร่วมงาน ด้วยนะจ๊ะ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อได้ที่
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeba1Lhy5Uv1ic9r…/viewform…

Date

Nov 10 2018

Time

09:30 - 12:00

More Info

Read More

Location

มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน อ. ไทรม้า จ. นนทบุรี
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน อ. ไทรม้า จ. นนทบุรี
Category
Close Menu