SOOK Training ตอน ได้ยินทุกอย่าง…หากรับฟังด้วยหัวใจ…

เวลาเพื่อนกำลังเศร้า เราควรเล่าเรื่องตลก ๆ ให้เพื่อนฟัง?
เวลาใครซักคนเจอปัญหา เราควรแสดงความเห็นและเสนอวิธีการแก้ไข?
คุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถูกต้องรึเปล่า?

SOOK ชวนคุณมาเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ ๆ ในการเป็นผู้ฟังที่ดี กับกิจกรรม ‘ได้ยินทุกอย่าง…หากรับฟังด้วยหัวใจ…’ ร่วมเรียนรู้และทดลองประสบการณ์การฟังอย่างลึกซึ้ง โดยใช้ความรักความปรารถนาดี เคารพซึ่งกันและกัน เปิดรับมุมมองของผู้อื่นโดยไม่ตัดสิน ช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่างคนสองคน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้ยั่งยืนยาวนาน
แล้วคุณจะพบว่าปัญหาหลาย ๆ อย่างในชีวิต อาจเกิดจากการที่รับฟังกันน้อยเกินไป

นำเปิดหัวใจฟังโดย  ทีมงานจากสมาคมสะมาริตันส์ สมาคมที่ให้บริการเป็นเพื่อนพูดคุยทางโทรศัพท์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

  1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
  2. สามารถนำองค์ความรู้ไปขยายผลต่อได้  โดยทำงานในสายงานดังต่อไปนี้  ครู อาจารย์ กระบวนกร  แพทย์  พยาบาล  นักสาธารณสุข  นักสังคมสงเคราะห์  NGO  ฝ่ายบุคคล  ผู้บริหารระดับสูง  หรืออาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อวิทยากร : ทีมงานจากสมาคมสะมาริตันส์

เดือน: สิงหาคม – กันยายน 60

ช่วงเวลา: 18 – 19 สิงหาคมและ 2 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.)

สถานที่: ณ ห้อง 413 ชั้น 4 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

รับจำนวน: รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน

ช่วงอายุ: ไม่ต่ำกว่า 22 ปี

วิธีการรับสมัคร: ขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SOOK Training มือถือ 094 – 116 – 6846   โทรสาร 02- 274 – 3393
E-mail : sookdee58@gmail.com

หมายเหตุ:
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม/มีอาหารว่างบริการในวันจัดอบรม
* เป็นหลักสูตรเช้าไปเย็นกลับ  ไม่มีบริการที่พักค้างคืน
* ผู้เข้าร่วมอบรมต้องเข้าร่วมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง ๒ วันที่จัดกระบวนการ
* ผู้ที่สมัครต้องกรอกใบสมัครและรอการตอบรับเท่านั้นจึงจะได้รับสิทธิ์เข้าอบรม

ระยะเวลาในการอบรม
•       อบรมต่อเนื่องในวันศุกร์ที่ 18 – วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560  และวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560  (3 วัน) ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. (ลงทะเบียน 8.30 น.)

 

Date

Aug 18 2017 - Aug 19 2017

Time

09:00 - 16:00

Location

สสส.
Category
×