ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน

มารู้จักวิธีดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนจีน เรื่องอาหารการล้างพิษและหลักปฎิบัติ ข้อควรระวังในชีวิตประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดี โดยนพ.ภาสกิจ วัณณาวิบูลย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์แผนจีน

Date

Apr 21 2018

Time

13:30 - 16:30

More Info

Read More

Location

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอย งามดูพลี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Category
×