สูงวัย สมดุล

ฟังเสวนาพร้อมร่วมฐานกิจกรรมสูงวัยสมดุล ตามหลัก 3อ. อาหาร ออกกำลังกาย และ อารมณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายคนไทยไร้พุง

Date

Apr 21 2018

Time

09:00 - 12:00

More Info

Read More

Location

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอย งามดูพลี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Category
×