เราขอเสนอปณิธานปีใหม่แบบ 4 จริงจัง 1 จริงใจ เพื่อเป็นแนวทางของธุรกิจในปีนี้

ช่วงเทศกาลปีใหม่ เรามักจะทำสรุปบทเรียนในปีที่ผ่านมาและตั้งปณิธานของปีใหม่ที่กำลังมาถึงอย่างมุ่งมั่น เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนชีวิตของเราไปข้างหน้า ทั้งเรื่องงาน เรื่องการเงิน และเรื่องความสัมพันธ์ บทความนี้จะชวนนักธุรกิจนำแนวทางนี้มาใช้ในปีใหม่บ้าง เรามาลองเขียน New Year Resolution สำหรับปีใหม่นี้ เพื่อให้ธุรกิจของเราเป็นมิตรกับโลกมากกว่าเดิม เราขอเสนอปณิธานปีใหม่แบบ 4 จริงจัง 1 จริงใจ เพื่อเป็นแนวทางของธุรกิจในปีนี้ ดังนี้

1. จริงจังกับการเพิ่มทางเลือกที่เป็นมิตรกับลูกค้ามากกว่าเดิม
หลายครั้ง เมื่อต้องการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก็เหมือนจะต้องเจอกับทางเลือกว่าจะไปต่อกับแบรนด์ที่รัก สินค้าที่ถูกใจ หรือไปสายรักษ์โลก ซึ่งหลายครั้งผู้บริโภคก็มักเจอว่าต้องเลือกคนละทางเสมอ แม้ในปีที่ผ่าน ๆ มาผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเหล่านี้มักจะจัดอยู่ในหมวดหมู่พิเศษ หรือเป็นสินค้าเฉพาะกลุ่ม แต่ในปัจจุบันธุรกิจจำเป็นที่จะต้องเสนอสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยผู้บริโภคก็คาดหวังว่าสินค้าทั่วไปของแบรนด์ ก็จะต้องเป็นสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

ดังนั้นธุรกิจ จึงควรจริงจังกับการขยายทางเลือกที่เป็นมิตรต่อโลกให้กว้างขึ้น ทั้งในด้านไลน์ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ไปจนถึงตัวผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงระบบหลังการขายและการรีไซเคิล เพื่อตอบโจทย์การเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

2. จริงจังกับการช่วยให้คนทุกคนร่วมกันบริโภคอย่างเป็นมิตรต่อโลกได้
นอกเหนือจากการขยายทางเลือกในการบริโภคให้กว้างขึ้นแล้ว เรื่องหนึ่งที่ธุรกิจสามารถทำได้ คือการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อโลกได้ง่ายขึ้น โดยในปีที่ผ่าน ๆ มา ธุรกิจอาจวางตำแหน่งสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่าง ๆ ไว้สำหรับตลาดระดับบน หรือสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ทำให้กลุ่มที่สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มักเป็นกลุ่มตลาดระดับบน ที่ยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้

โจทย์ที่ท้าทายในปีนี้คือการปรับมุมมองของธุรกิจ มาเป็นว่าทำอย่างไรที่คนทุกคนจะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรได้ โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงขึ้น และผู้บริโภคทุกกลุ่มสามารถมีส่วนในการบริโภคอย่างรับผิดชอบและเป็นมิตรต่อโลกได้เท่า ๆ กัน

3. จริงจังมากขึ้น กับการออกแบบกระบวนการแบบ Circular ที่ครบลูป ทั้งการผลิต การขาย การซ่อม รวมถึงการรีไซเคิล
ไม่เพียงแต่การขยายทางเลือกในการบริโภคเท่านั้น สิ่งที่จำเป็นต่อการทำให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน คือ การมีกระบวนการที่เป็นมิตรตั้งแต่ต้นทาง ตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การสรรหาวัตถุดิบ/วัสดุ กระบวนการผลิต การใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปจนถึงการขาย การซ่อม จนกระทั่งการวนกลับมาผลิตซ้ำ ซึ่งหัวใจสำคัญของปณิธานข้อนี้อยู่ที่การออกแบบ ตามหลัก Circular Economy นั่นเอง

4. จริงจังกับการทำงานร่วมกับพันธมิตรหรือซัพพลายเออร์ ในการขับเคลื่อนวาระนี้ไปพร้อมกัน
อีกข้อหนึ่งที่ธุรกิจควรจริงจังมากขึ้น คือ การขยายขอบเขตของการขับเคลื่อนวาระนี้ไปสู่คู่ค้า พันธมิตร และซัพพลายเออร์ขององค์กร ให้มีส่วนร่วมกับการทำธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังของเราในประเด็นนี้ และชักชวนเข้ามาเป็นแนวร่วมโดยสมัครใจ โดยอาจชี้แนะแนวทางที่เหมาะสมหรือสิ่งที่เกิดประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายได้ และสามารถเริ่มจากกิจกรรมที่สามารถทำได้ทันที เช่น การปรับปรุงเรื่องบรรจุภัณฑ์ หรือ การปรับมาใช้พลังงานสะอาด เป็นต้น

5. จริงใจ กับการรักษ์โลก ที่ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการพีอาร์ แต่ต้องเป็น purpose และ mission ที่มี strategy
สุดท้าย ปณิธานปีใหม่ที่สำคัญที่สุด ที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนและเป็นมิตรกับโลกมากกว่าเดิมก็คือ “ความจริงใจ” ตลอดหลายปีที่ผ่านมา การขับเคลื่อนวาระด้านสิ่งแวดล้อมถูกมองว่าเป็นเพียงเครื่องมือทางการตลาดในการขายสินค้าราคาแพง รวมถึงเป็นเครื่องมือในการพีอาร์ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร แต่ในปีใหม่นี้ ธุรกิจควรปรับมุมมองต่อวาระด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ โดยการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมจะกลายเป็นเป้าหมาย หรือ purpose สำคัญอันหนึ่งของธุรกิจ เพราะธุรกิจคงไม่สามารถจะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ หากสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นกำลังอยู่ในอันตราย และให้การขับเคลื่อนในด้านนี้ เป็นภารกิจสำคัญอันหนึ่งของธุรกิจด้วย

ในวาระขึ้นปีใหม่ 2566 ขออวยพรให้ธุรกิจต่าง ๆ มีกำลังในการขับเคลื่อนวาระด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสังคมและโลกนี้ยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมา

ภาพประกอบ : missingkk