เดิมเราคุ้นกับการแยกขยะ ‘รีไซเคิล’ เพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่สูญเปล่า แต่จะดีแค่ไหน ถ้าทุกคนเปลี่ยนมาเป็น ‘พรีไซเคิล’ (precycle) ที่ลดขยะตั้งแต่ต้นทาง นั่นก็คือการไม่ซื้อหรือซื้อน้อยลง

Send Us a Message