แยก…ประโยชน์แยะ

กรุงเทพฯได้อะไร ถ้าเราร่วมมือร่วมใจ ‘ไม่เทรวม’…วันนี้กรีนเนอรี่มีประโยชน์ดีๆ จากการแยกขยะที่อาจทำให้คุณว้าวกว่าที่คิดมาบอก

Send Us a Message