Greenery Market

Poster-GR-Market-7

Greenery Market 07
@ Siam Discovery

วัน-เวลา: 12-13 พ.ค. 2561 | 10:00-21:00 น
สถานที่: ลาน Plaza Siam Discovery

ชวนพกถุงผ้า มากิน มาช้อป มาอุดหนุนเกษตรกร และผู้ผลิตอาหารปลอดภัย ชิมอาหารปรุงสุกพร้อมกิน ผักสด ผลไม้ ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ประมงพื้นบ้าน คาราวานอาหารปลอดภัย ของใช้กรีนดี ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และเสื้อผ้าทอมือย้อมคราม ร่วมวงเสวนา ชมนิทรรศการ “กินดี กรีนดี” และดนตรีชิลๆ #EatGoodLiveGreen #GreeneryMarket

(*) พกถุงผ้า ขวดหรือแก้วน้ำ มาแล้วอย่าลืมแวะรับของที่ระลึกที่บูท Greenery
(*) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รายละเอียด:
www.facebook.com/events/240436199857070/
www.greenery.org/market

ติดต่อสอบถาม:
contact@greenery.org

ร่วมอุดหนุนเกษตรกร ผู้ผลิต ชาวประมง:

  • พบกับรายชื่อร้านค้าเร็วๆ นี้

ปฏิทิน Greenery Market

No event found!