Greenery Market ครั้งที่ 26

ชม ชิม ช้อป สินค้ากรีนดี อาหารปลอดภัย ผักสดผลไม้อินทรีย์ ข้าวดีพันธุ์ท้องถิ่น อาหารทะเล ประมงพื้นบ้าน ปศุสัตว์อินทรีย์ ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ กิจการเพื่อสังคม เพลิดเพลินกับเวิร์กช็อป นิทรรศการ เสวนา ดนตรี มาสร้างวิถี ‘กินดี กรีนดี’ ไปด้วยกัน

  • 14 Aug 2022
  • 08:00 น. - 16:00 น.
  • ซอยวิภาวดีรังสิต 22 (ร้านปลาออร์แกนิก)
  • ฟรี

ชม ชิม ช้อป สินค้ากรีนดี อาหารปลอดภัย ผักสดผลไม้อินทรีย์ ข้าวดีพันธุ์ท้องถิ่น อาหารทะเล ประมงพื้นบ้าน ปศุสัตว์อินทรีย์ ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ กิจการเพื่อสังคม เพลิดเพลินกับเวิร์กช็อป นิทรรศการ เสวนา ดนตรี มาสร้างวิถี ‘กินดี กรีนดี’ ไปด้วยกัน

Send Us a Message