บ่ายคล้อยวันปลายสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน ในช่วงเวลาที่ฟ้าฝนประปรอยลงมาไม่เว้นวันว่าง แต่ก็ยังถือโอกาสใช้วันหยุดพักผ่อนนี้ไปเยือนตลาด Greenery Market ครั้งที่ 27

ซึ่งเป็นตลาดพิเศษในฐานะตลาดร่วมของกิจกรรมประจำปี Chula Sustainability Fest 2022 ที่จัดขึ้นเป็นปีแรกโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นอีกหนึ่งต้นทางการจุดประกาย สร้างความตระหนักรู้ และร่วมกันสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นได้จริง

งานจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 2 – อาทิตย์ที่ 4 กันยายน ตั้งแต่เวลา 15.00-21.00 น. วันสุดสัปดาห์แต่ว่าเป็นต้นเดือนเพราะฉะนั้นจึงคาดการณ์ล่วงหน้าได้เลยว่าตลาดและงานโดยรวมจะคึกคัก และจับจ่ายกันสะดวกสบายกระเป๋าอย่างแน่นอน สถานที่จัดงานในครั้งนี้คือ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่บริเวณซอยจุฬาลงกรณ์ 5 สวนชุมชนใจจากเมือง เป็นแหล่งพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เพื่อการพักผ่อนและจัดกิจกรรมของชาวจุฬาฯ สามย่านและบรรทัดทอง

Greenery Market x Chula Market
แม้จะเป็นการร่วมจัดงานด้วยกันเป็นครั้งแรกระหว่างตลาด Greenery Market กับ Chula Market แต่ความหลากหลายและคุณภาพของร้านค้าและองค์กรที่ได้รับคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดีก็สอดคล้อง แปลกใหม่ น่าสนใจและชวนศึกษาเป็นอย่างมาก

บรรยากาศที่คุ้นเคยคือการที่ผู้ซื้อและผู้ประกอบการได้มีโอกาสมาพบปะกันโดยตรง ได้ซักถาม ได้ตอบคำถาม ได้สัมผัสสินค้าจริง ๆ ครบทุกมิติ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ทั้งยังได้ฟังเรื่องราว เรื่องเล่า แรงบันดาลใจเบื้องหลังการพัฒนาและออกแบบสินค้าแต่ละชิ้นแต่ละแบบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นประสบการณ์พิเศษที่เริ่มหาได้ยากขึ้นในวันที่การช้อปปิ้งออนไลน์เริ่มมีบทบาทในชีวิตคนเรามากขึ้นทุกที

ด้านตลาด Greenery Market นอกจากจะมีผู้ค้าประจำที่อยู่ด้วยกันมายาวนานทั้งจำหน่ายอาหารแปรรูปพร้อมรับประทาน สินค้าเพื่อสุขภาพ ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ เครื่องดื่ม เสื้อผ้า ของแตกแต่งบ้าน เมื่อคราวก่อนพลาดโอกาสได้ศึกษาข้อมูลเรื่อง ธนาคารปูม้าจาก ร้านคนทะเล แหล่งประมงพื้นบ้านจากอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตามประสาคนรักอาหารทะเลโดยเฉพาะปูทะเล จึงขอใช้เวลาอยู่ที่ร้านนี้นานเป็นพิเศษ การได้แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้ที่มีสถานะเป็นผู้ผลิต ที่รู้ทุกขั้นตอนกระบวนการของสินค้า ไม่เพียงจะตอบคำถาม คลายข้อสงสัย แต่ยังเปิดมุมมองใหม่ ๆ เราได้เห็นภาพเส้นทางและความเป็นมาเป็นไปของอาหารหรือสินค้าหนึ่งชิ้นที่วางอยู่ตรงหน้าได้ลึกซึ้งมายิ่งขึ้น

หากไม่ได้มาคุยกันในวันนี้ ก็คงคาดไม่ถึงเลยว่า คนที่อยู่ใกล้ชิดกับปูม้าทุกวันจะมองปราดเดียวก็รู้ว่าปูตัวหนึ่งที่เห็นอยู่นี้ เมื่อแม่ปูออกไข่แล้วจะเหลือรอดเป็นลูกปูน้อยกี่ตัว น่าทึ่งใช่ไหม ?

นอกจากผู้ประกอบการรายเล็กรายใหญ่ที่เป็นขาประจำของตลาด Greenery Market แล้ว โอกาสนี้ก็ยังได้พบกับโปรเจคใหม่จากมูลนิธิเอสโอเอสประเทศไทย อย่าง คลาวด์ ฟู้ด แบงค์ (Cloud Food Bank) แพลตฟอร์มเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเยียวยาความหิวโหยในประเทศไทย

ระบบ คลาวด์ ฟู้ด แบงค์ ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการบริจาคอาหารและการช่วยเหลือสังคมภายในประเทศไทยอย่าง ได้พัฒนาระบบในการจัดการอาหารบริจาคและอาหารส่วนเกินที่ยังไม่หมดอายุ ยังไม่ถูกเปิดผนึก เพื่อให้เป็นไปตามเจตนาของผู้บริจาคในทุกระดับตั้งแต่ระดับอุตสาหกรรมไปจนถึงรายบุคคล ด้วยระบบ คลาวด์ ฟู้ด แบงค์ นี้ พวกเขาจะส่งต่อความช่วยเหลือในรูปแบบของอาหารและความหวังดีสู่ชุมชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่อยากบอกต่อสู่ทุก ๆ คนจากใจจริง

ส่วน Chula Market ที่คัดสรรรธุรกิจที่ยั่งยืนของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของจุฬาฯ มาเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับงานในวันนี้ มีความน่าสนใจทุก ๆ ร้าน แต่ที่เด่นสะดุดตาตั้งแต่บริเวณทางเข้างาน คือบูธกึ่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายจากจังหวัดน่าน ภายใต้โครงการ “กิน เที่ยว เปลี่ยนน่าน” ซึ่งเป็นโครงการนวัตกรรมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์จากจังหวัดน่านสู่สากล เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นความร่วมมือของอาจารย์ น้อง ๆ นิสิตปัจจุบันและพี่ ๆ ศิษย์เก่าจุฬาฯ ที่จัดพื้นที่กิจกรรมออกมาได้น่าสนใจชวนเข้าไปเยี่ยมชมและหาความรู้เพิ่มเติมเป็นอย่างมาก

กิน เที่ยว เปลี่ยนน่าน คือหนึ่งในโครงการของ CUCT หรือสถาบันการเรียนรู้และการประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chula Creative Tourism Academy หน่วยธุรกิจนวัตกรรมบริการด้านการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยวท้องถิ่นอันทรงคุณค่าที่มีต้นทุนจากงานวิจัยของคณาจารย์จุฬาฯ และนำมาต่อยอดให้เกิดการสร้างมูลค่าทางธุรกิจเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านทักษะการประกอบอาชีพและองค์ความรู้เพื่อชุมชน

ช้อปปิ้งในตลาดที่มีบรรยากาศแบบเฟสติวัล
แม้จะเป็นตลาดในโอกาสพิเศษ แต่ชุมชนคน Greenery Market ก็ยังคงนโยบายลด ละ การใช้ภาชนะและผลิตภัณฑ์ขยะพลาสติก เราจึงเห็นลูกค้าและผู้มาเยี่ยมเยือนตลาดเกือบทุกคนถือแก้วน้ำพกพา ตะกร้า ถุงผ้า ถุงกระดาษ มาเลือกหาสินค้ากันจนเป็นปรกติ

แม้จะไปจ่ายไปช้อปในตลาดสีเขียวมาก็มากหลายแห่ง แต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่รู้สึกว่าความเขียวสดชื่นของบรรยากาศแวดล้อมจะเหมาะกับการเดินชมสินค้า จิบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และรับประทานอาหารได้อย่างผ่อนคลายได้เท่าครั้งนี้

ลมเย็น ๆ หอมกลิ่นไอฝนที่ตกไปจนชุ่มฉ่ำเมื่อหลายชั่วโมงก่อนหน้า สนามหญ้าสีเขียวกว้าง ๆ จนอยากจะออกไปวิ่งเล่นกินลมให้เต็มปอด เมื่อพระอาทิตย์คล้อยตกตอนเย็น และค่อย ๆ ค่ำ ประดับไฟราวทั่วบริเวณก็เริ่มส่องสว่าง ทำให้ยิ่งเสริมให้บรรยากาศตลาดเป็นงานเทศกาลมากยิ่งขึ้น เสียงดนตรีที่ขับกล่อม ของกินเต็มสองมือ มีชุดโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อน และรับประทานอาหารอย่างเพียงพอในทุก ๆ มุม เพิ่งรู้ว่าตลาดสีเขียวก็เป็นเป็นสถานที่โรแมนติกเหมือนในฉากละครเลยนะ

ประสบการณ์สีเขียวเป็นของขวัญของคนทุกเพศทุกวัย
ตลาดนัดสีเขียวของคนรักษ์โลก อาจจะมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือวัยทำงานที่มีกำลังจับจ่ายใช้สอยและมีเวลาคัดสรรสิ่งอุปโภคบริโภคให้กับตัวเองและครอบครัว แต่ที่ตลาด Greenery Market ในวันนี้ มีนักเรียน นิสิตนักศึกษา แวะเวียนกันมาเข้าร้านนั้น ออกบูธนี้ หยิบจับถามไถ่ถึงสินค้านานาชนิดกันอย่างสนอดสนใจจริง ๆ จนทำให้นึกขึ้นได้ว่า รู้สึกว่าเมื่อใดที่ขยับตลาดไปใกล้ คนทุกวัยก็พร้อมจะเข้ามาหา ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่า จริง ๆ แล้วเยาวชนและนิสิตศึกษารั้วมหาวิยาลัยก็สนใจและใส่ใจโลกไม่น้อยไปกว่าผู้ใหญ่หรือวัยทำงานเลย

ยิ่งไปกว่านั้นยังมีชาวต่างชาติทั้งยุโรปและเอเชียหลายครอบครัวมาเที่ยวชมตลาดและดูจะตื่นเต้นกับสินค้าและอาหารจากทุกๆ ร้านเป็นพิเศษ บางคนตื่นเต้นกับการดูดน้ำมะพร้าวน้ำหอมจากหลอดไม้ไผ่ และสนุกสนานกับขุดเนื้อมะพร้าวตักเข้าปาก ส่วนน้อง ๆ นักนิสิตนักศึกษาตื่นเต้นกับกระทงใบตองแห้งใส่ขนมไทย จนเอ่ยปากชมว่า

“จริง ๆ แล้วใบไม้แห้งก็สามารถดีไซน์ให้เป็นกระทงที่เก๋มากๆ ได้นะนี่” ระหว่างที่เดินช้อปและชิมร้านต่างๆ ก็จะได้ยินคำถามที่ลูกค้าหน้าใหม่วัยรุ่นด้วยความสงสัย ถ่ายรูปและเลือกซื้อหาสินค้ากันเป็นที่เพลิดเพลิน อันนี้กินยังไงคะ? อันนี้ใช้ยังไงคะ? ขนมนี้รสชาติเป็นอย่างไรครับ? ต้นนี้ต้องรดน้ำบ่อยไหมครับ? เพราะบางคนอาจจะเคยสัมผัสประสบการณ์ตลาดสีเขียวเป็นครั้งแรก ย่อมมีคำถามและความสนใจมากมาย

จึงนับว่าเป็นเรื่องดี เพราะพลังของคนรุ่นใหม่ คือพลังของคนที่จะอยู่ดูแลและรักษาโลกใบนี้ให้ยั่งยืนและสวยงามต่อไป และที่ดียิ่งขึ้นไปอีกคือวัยรุ่นก็สามารถมาแฮงก์เอ้าท์ที่ตลาดสีเขียวแล้วสนุกไม่แพ้เดินตากแอร์ในห้างสรรพสินค้าเลยนะ

การเริ่มต้นในปีที่ 1 จบลงอย่างสวยงามและน่าประทับใจ ทั้งผู้จัดงานและผู้ร่วมงานต่างเก็บความประทับใจกลับไป และรอคอยที่จะพบกันใหม่อีกครั้งใน Chula Sustainability Fest ครั้งที่ 2