Greenery Talk 2018: Eat Good. Live Green.

  • 22 Dec 2018
  • 13:00 น. - 17:00 น.
  • ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพฯ (BACC)
  • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

วัน-เวลา: เสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 | เวลา 13:00-17:00 น.

สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพฯ (BACC)

กินอยู่อย่างปลอดภัย และใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือนิยามของ ‘Eat Good Live Green’ ที่อยากชวนคุณมาขยายความผ่านประสบการณ์ 10 คนรุ่นใหม่ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้อยากกินดี อยู่ดี #GRTALK2018 #EatGoodLiveGreen

ค่าใช้จ่าย: 200 บาท/ที่นั่ง | สำรองที่นั่ง(220 ที่): http://go.eventpop.me/grtalk2018
รายละเอียด: www.greenery.org/talk | www.facebook.com/events/206986420235892

(*) รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตร (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
(*) เพื่อใช้ในกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมและสร้างความมั่นคงทางอาหาร
(*) รวมของที่ระลึกจาก Greenery Talk และอาหารว่างช่วงพัก

————————————————————————————

SPEAKERS:

ผศดรชมพูนุท วรากุลวิทย์ / นักเคมีหัวใจสีเขียว

ด็อกเตอร์สาวที่หยิบหลักการเคมีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจากธรรมชาติเพื่อลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน และส่งต่อความรู้พร้อมใช้ผ่านการเป็นวิทยากรและเจ้าของเพจเฟซบุ๊กที่มีแฟนเหนียวแน่น

สัมพันธ์ เณรรอด / เอี่ยมดี รีไซเคิล

อดีตโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ที่ผันตัวมาเป็นนักจัดการขยะมืออาชีพให้กับเมืองเชียงใหม่ เปลี่ยนภาพลักษณ์ของซาเล้งเก็บขยะที่ทุกคนเคยมองข้าม ให้กลายเป็นฮีโร่ที่เปลี่ยนเมืองให้เอี่ยมดี

สุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ / Lemon Farm

กรรมการผู้จัดการที่ปลุกปั้นเลมอนฟาร์มให้กลายเป็นธุรกิจค้าปลีกสีเขียวที่ตอบทั้งโจทย์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรม เพื่อให้ผู้บริโภค ‘กินดี’ และเกษตรกรผู้ผลิต ‘อยู่ดี’ ไปด้วยกัน

ณัฐดนัย ตระการศุภกร / HOSTBEEHIVE

ลูกหลานชาวปกาเกอะญอแห่งบ้านหินลาดใน จังหวัดเชียงราย ที่รักษาวิถีกินอยู่ผ่านไร่หมุนเวียนอย่างไม่ทำลายป่าต้นน้ำ และสื่อสารให้คนเมืองเข้าใจผ่านน้ำผึ้งป่าแบรนด์ HOSTBEEHIVE

อุไรวรรณ นิยมศิริและกวี สุดจิตต์ / กินได้ดี

เจ้าของธุรกิจอาหารของ ‘คนแพ้อาหารที่ไม่ยอมแพ้’ ที่เลือกใช้วัตถุดิบอินทรีย์และอาหารท้องถิ่นที่ปลอดการสังเคราะห์ปรุงแต่ง เพราะเชื่อว่าการแพ้อาหารไม่ใช่ข้อจำกัดในการเข้าถึงอาหารที่ดีและปลอดภัย

สุพจน์ สิงห์โตศรี / หมูหลุมดอนแร่

เจ้าของฟาร์มหมูหลุมสุขภาพดีที่มีสโลแกน ‘กินคอหมู ไม่เจอเข็ม’ ผ่านการทำฟาร์มระบบเปิดที่ใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติต่อสู้กับกลิ่นและโรค ไปจนถึงการสร้างโมเดลตลาดวิถีธรรมชาติให้เกิดขึ้นในราชบุรี

กาญจนา อุดมญาติ / ตลาดสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ตัวแทนของตลาดโรงพักเก่าชุมชนสรรพยา เจ้าของความร่วมมือร่วมใจระหว่างเทศบาลและชุมชนในการเปลี่ยนอดีตเมืองท่าริมน้ำที่เคยเงียบเหงาให้กลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยตลาดปลอดโฟม 100%

สิรีธร เอื้อภราดร / สมาชิก Greenery Challenge

คุณแม่ยังสาวที่อยากลดปริมาณขยะพลาสติกในชีวิตประจำวันจนเริ่มชักชวนสมาชิกในครอบครัวให้กรีนไปด้วยกัน และส่งต่อไอเดียผ่านกลุ่ม Greenery Challenge ที่สร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้เพื่อนสมาชิก

ศิริวรรณ ประวัติร้อย / วสชเพียรหยดตาล

ผู้จุดเตาตาลและภูมิปัญญาอันเก่าแก่ของเมืองแม่กลองให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยการทำสวนมะพร้าวอินทรีย์ อนุรักษ์วิถีดั้งเดิมของการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวคุณภาพที่ปราศจากสารเคมีในทุกกระบวนการ

สุธีร์ ปรีชาวุฒิ / วสชอินทรีย์จันทบูร 

อดีตวิศวกรหนุ่มที่ผันตัวเองมาเป็นพนักงานประจำสวนผลไม้ขนาด 110 ไร่ และเปลี่ยนสวนที่เคยชุ่มไปด้วยเคมีให้กลายเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ พร้อมกับใช้หลักการตลาดมาดูแลให้สวนอยู่ได้ในโลกธุรกิจ

หมายเหตุ:

– แนะนำให้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

– หากนำรถมาจอด ผู้ร่วมงานสามารถประทับตราเพื่อจอดรถฟรีได้ 2 ช.ม. แรกเท่านั้น

– รายละเอียดและการเดินทาง www.bacc.or.th/content/location-map.html

– มีทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ

– หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวัน ตรงข้าม ศูนย์การค้า MBK

 

– รวมของที่ระลึกจาก Greenery Talk และอาหารว่างช่วงเบรค

Send Us a Message