Greenery Talk 2023: Green Normal ธรรมชาติ ธรรมดา

Greenery. ชวนฟัง 10 เรื่องราวที่จะมาสะท้อนความ ‘ธรรมชาติ ธรรมดา’ ซึ่งสอดแทรกอยู่ในแนวคิดและวิถีชีวิตที่ตั้งอยู่บนหลักความยั่งยืนของ 10 บุคคลที่จะมาส่งต่อแรงบันดาลใจว่าพลังเล็ก ๆ นั้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ได้หากเราร่วมมือกัน

  • 5 Feb 2023
  • 12:00 น. - 17:30 น.
  • ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ (BACC)
  • 200 บาท/ที่นั่ง

วัน-เวลา: อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 | เวลา 12:00-17:30 น.
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ (BACC)
รายละเอียด: www.greenery.org/talk | www.facebook.com/greeneryorg
สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Greenery. ชวนฟัง 10 เรื่องราวที่จะมาสะท้อนความ ‘ธรรมชาติ ธรรมดา’ ซึ่งสอดแทรกอยู่ในแนวคิดและวิถีชีวิตที่ตั้งอยู่บนหลักความยั่งยืนของ 10 บุคคลที่จะมาส่งต่อแรงบันดาลใจว่าพลังเล็ก ๆ นั้นสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ได้หากเราร่วมมือกัน

ค่าใช้จ่าย: 200 บาท/ที่นั่ง (*)
สำรองที่นั่ง: http://go.eventpop.me/grtalk2023

(*) รวมของที่ระลึกจาก Greenery. และอาหารว่าง
(*) รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตรทุกใบ จะมอบให้มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อใช้ในกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมและสร้างความมั่นคงทางอาหาร

#GRTALK2023 #GreenNormal #ธรรมชาติธรรมดา #EatGoodLiveGreen #สสส

 

SPEAKERS:

ชณัฐ วุฒิวิกัยการ
คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ‘KongGreenGreen’ และผู้ก่อตั้งกลุ่มเฟซบุ๊ก แยกขยะกันเถอะ ที่นำเสนอเรื่องการแยกขยะให้กลายเป็นเรื่องสนุก จนมีผู้ติดตามนับแสนราย และสร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมกลับมาสนใจแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อายุ จือปา
ผู้ก่อตั้ง Akha Ama Coffee แบรนด์กาแฟเพื่อสังคมที่เติบโตระดับโลก กับภารกิจการใช้หลัก ‘ความยั่งยืนอย่างจริงจังและจริงใจ’ มาเป็นเข็มทิศนำทางให้แบรนด์เดินหน้าได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางโลกที่กำลังปั่นป่วน

วีระวัฒน์ ตริยเสนวรรธน์
เชฟและผู้ร่วมก่อตั้ง Samuay&Sons และ Mahnoi Foodlab ร้านอาหารอีสานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมายกระดับอาหารอีสานให้ทัดเทียมสากล เพื่อพัฒนาระบบอาหารและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ชารีย์ บุญญวินิจ
Earth Creator และผู้บุกเบิก ‘ฟาร์มลุงรีย์’ ศูนย์เรียนรู้เรื่องเกษตรในเมืองที่ยืนระยะมานับ 10 ปี ที่วันนี้มีความตั้งใจอยากออกเดินทางเพื่อเรียนรู้และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นอันมีคุณค่ามาสร้างมูลค่าเพื่อพัฒนาสังคม

สุภิสาข์ มัยขุนทด
เกษตรกร ผู้สร้างพื้นที่เรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ ‘สวนเพชร เกาะอินทรีย์วิถีไทย’ ผู้ต้องการสร้างสังคมอาหารปลอดภัยของไทยให้เข้มแข็งและเปิดกว้าง ด้วยการเชื่อมโยงคนปลูกและคนกินให้เข้าใจกัน

สรณัญช์ ชูฉัตร
ผู้ก่อตั้ง ETRAN บริษัทผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ‘ETRAN’ ที่ต้องการสร้างสังคมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เข้มแข็งให้กับเมืองไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งมิติเศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมให้กับคนไทยทุกกลุ่ม

ศิริวิมล กิตะพาณิชย์
เกษตรกร และผู้ก่อตั้ง ‘ไร่รื่นรมย์’ ฟาร์มสเตย์และคาเฟ่อินทรีย์ ที่อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้คนสามารถเข้าถึงวิถีอินทรีย์แนวใหม่ ที่สามารถเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของหลายกลุ่มและหลายช่วงวัยในสังคมได้มากขึ้น

ศศวรรณ จิรายุส
ผู้บริโภคสาย (พยายาม) กรีน ผู้ตั้งใจปรับวิถีชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยตั้งอยู่บนความยืดหยุ่นและความเข้าใจบริบทสังคม ด้วยเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ย่อมสร้างการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ ได้ในสักวัน

ผศ.ดร. ธัญศิภรณ์ ณ น่าน
อาจารย์และนักพัฒนาระบบเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดน่าน ผู้ลงลึกทำงานกับเกษตรกรมาร่วม 10 ปี และมองเห็นเสน่ห์ของวิถีเกษตรอินทรีย์ว่าอยู่ตรงการได้ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

วานิชย์ วันทวี
เกษตรกร และผู้ก่อตั้ง ‘ว.ทวีฟาร์ม’ ฟาร์มปศุสัตว์วิถีไบโอไดนามิกส์ครบวงจร กับเป้าหมายในวันนี้ที่กลับมามองเห็นคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นและนำมาใช้พัฒนาให้ฟาร์มเป็นมิตรกับทั้งเกษตรกร สิ่งแวดล้อม และคนกินอย่างแท้จริง


หมายเหตุ:
* แนะนำการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากพื้นที่จอดรถมีจำกัด
* หากนำรถมาจอด ผู้ร่วมงานสามารถประทับตราเพื่อจอดรถฟรีได้ 2 ชม. แรกเท่านั้น
* รายละเอียดและการเดินทาง www.bacc.or.th/content/location-map.html
* มีทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวัน หัวมุม ถ.พระราม 1 และ ถ.พญาไท ตรงข้ามห้างมาบุญครอง และสยามดิสคัฟเวอรี่

Send Us a Message