urban farming หรือฟาร์มชนบทกลางเมืองแบบนี้มีอยู่ทั่วไปตามมุมเล็กๆ ในเมืองใหญ่หลายๆ เมืองในยุโรปหรืออเมริกา และเป็นหนึ่งช่องทางของคนเมืองที่ยังพอสรรหาผัก ผลไม้ สมุนไพรดีๆ ปลอดภัยกินเหมือนได้อยู่บ้านนอกหรือในชนบทที่ที่ตนได้จากมา ยิ่งในปัจจุบันตัวเมืองและประชากรได้ขยายตัว แออัด จนพื้นที่สีเขียวได้หายไปจนแทบจะไม่เหลืออากาศดีๆ ให้หายใจกันแล้ว ฟาร์มที่แฝงตัวอยู่ก็เริ่มมีมากขึ้น และเป็นที่ต้องการของคนและร้านอาหารมากขึ้นอีกด้วย 

เราเคยเห็นโมเดลของ urban farming ในประเทศสวีเดน ที่มีแปลงเปล่าๆ ไว้สำหรับคนที่สนใจมาจับจองปลูกพืชผักของตนเอง แล้วแบ่งขาย แจกจ่ายกันตามสมควร ฟาร์มแบบนี้มีอยู่มากมายหลายที่ รวมถึงร้านอาหารที่จับจองพื้นที่ปลูกผัก สมุนไพรตามที่ตนเองอยากใช้ในร้านก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆ 

ด้วยหลักการบริหารแปลงผักที่ใช้พื้นที่ไม่มากแต่สามารถเพาะปลูกได้ค่อนข้างหลากหลาย และได้ปริมาณตามความต้องการในระดับครัวเรือน ตอบโจทย์การบริโภคของคนเมืองได้อย่างดี

เมื่อไม่นานมานี้ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของพี่น้อยและพี่นาย ชื่อ Wild Nature Artisan ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเชียงใหม่ในแบบที่ผมเองก็ไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าจะมีแปลงผักหรือฟาร์มขนาด 5 ไร่ ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านดำรงนิเวศน์ ตรงข้ามโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม ซึ่งทั้งคู่ได้ทำฟาร์มนี้มา 3 ปีแล้ว ปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรมากมาย หลายๆ ตัวนำมาอบแห้งแล้วนำมาปรุงเป็นชาสมุนไพรแบบต่างๆ โดยได้ทีมของคุณปราง (31T) มาช่วยพัฒนาและปรุงชาในสูตรต่างๆ 

ในฟาร์มมีการจัดการที่ดีทั้งเรื่องผังแปลงเพาะปลูก การกำจัดเศษวัสดุที่สามารถนำกลับไปทำปุ๋ย ระบบน้ำ ความสะอาด ดูเป็นฟาร์มที่อยากจะให้ยกมาอยู่หลังบ้านตัวเองจังเลย

และหลังจากที่เข้าไปพูดคุยกับพี่น้อย พี่นาย ซึ่งเรามีแนวคิดเดียวกันคืออยากให้ในเชียงใหม่มีทางเลือกเรื่องผักอินทรีย์หรือผักปลอดภัยมากขึ้น และอยากให้คนทำฟาร์มแบบนี้มากขึ้น เพราะจริงๆ ก็ใช้พื้นที่ไม่มากแต่อยู่ที่การจัดการที่ดี และเราตกลงกันได้ว่าเพื่อนๆ อยากจะให้ปลูกอะไร ก็สามารถแบ่งแปลงลงปลูกได้สำหรับความต้องการได้เลย หรืออยากให้นำผลผลิตนั้นๆ มาตากหรืออบแห้งต่อก็สามารถทำให้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน

ในเชียงใหม่เองก็มีฟาร์มแบบนี้อยู่หลายที่ เช่น สวนของคุณลุงวิลาสที่สันทราย สวนของแม่อำพาที่แม่โจ้ สวนดอกไม้กินได้ของพี่เบิ้ม และในอีกหลายแห่ง ถ้าอยากให้ฟาร์มดีๆ เหล่านี้อยู่ใกล้ตัวคุณ ก็อยากให้ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาได้ผลิตสิ่งดีๆ ให้กับเราต่อไป

สามารถสอบถามรายละเอียดหรือจะสั่งผักจาก Wild Nature Artisan ได้ที่พี่นาย 081-883-8338
Instagram: www.instagram.com/wildnature.artisan

ภาพถ่าย: เชฟแบล็ค