ขอเป็นคนแฟร์ และแคร์สัตว์ในจาน

เลือกกินเนื้อสัตว์ให้ดี นอกจากจะต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่สะอาด ไม่มีไวรัส ไร้ยาปฏิชีวนะ ปลอดสารเคมี ยังต้องแคร์เรื่อง Animal welfare หรือสวัสดิภาพสัตว์ด้วยนะ เพราะ Animal welfare คือวิถีการเลี้ยงดูที่เขาแคร์ความสุขกายและสบายใจ ทำให้สัตว์ไม่เครียด ไม่ป่วยง่าย มีร่างกายแข็งแรงตลอดช่วงอายุขัย ไม่ต้องใช้สารเคมีมากมายมาต้านโรค 

การเลี้ยงสัตว์แบบนี้ นอกจากจะดีต่อสัตว์ ยังส่งผลต่อคุณภาพและความปลอดภัยของคนกินอีกด้วย มาช่วยกันสนับสนุนเกษตรกรและเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ ก็จะยิ่งดีเข้าไปใหญ่

 

ทำความเข้าใจเรื่องนี้ผ่านอินโฟกราฟิกย่อยง่าย และคลิกอ่านละเอียดๆ ได้ที่
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

Send Us a Message