อ่านฉลาก อย่างฉลาด

หนึ่งในหนทางสู่การเลือกกินดี คือการรู้จักพลิกอ่านฉลากโภชนาการที่อยู่หลังซองหรือกล่องก่อนซื้อทุกครั้ง Greenery ลองถอดสูตรวิธีการอ่านตัวเลขแบบง่ายๆ ให้เอาไปใช้กันได้จริง เพื่อการเลือกกินอย่างฉลาด หลักการโดยสรุปมีดังนี้

  • อ่านตัวเลข 4 ตัว อันประกอบด้วย ‘พลังงาน โซเดียม ไขมัน น้ำตาล’
  • หา ‘จำนวนหน่วยบริโภค’ ให้เจอ แล้วเอาไปคูณกับตัวเลข
  • ประเมินตัวเลขให้เป็น โดยต้องรู้ว่าสุขภาพของเรา ควรกินตัวเลขไหน ไม่เกินเท่าไหร่ในแต่ละวัน

Send Us a Message