Greenery Talk 2017: Eat Good Live Green.

กินดีกินแบบไหน กรีนดีกรีนแบบไหน ชวนคุณมาพบคำตอบแบบกรีนๆ กับอาหารปลอดภัย ผ่านประสบการณ์ 10 คนรุ่นใหม่ และแรงบันดาลใจในการเลือกกินอย่างฉลาด กับคอนเซ็ปต์ชีวิตที่ใครๆ ก็เลือกได้  

  • 16 Jul 2017
  • 13:00 น. - 17:00 น.
  • ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพ
  • กิจกรรมสิ้นสุดแล้ว

วัน-เวลา: อาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2560 | 13.00-17:00 น.
สถานที่: ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพ
รายละเอียด: www.greenery.org/talk

กินดีกินแบบไหน กรีนดีกรีนแบบไหน ชวนคุณมาพบคำตอบแบบกรีนๆ กับอาหารปลอดภัย ผ่านประสบการณ์ 10 คนรุ่นใหม่ และแรงบันดาลใจในการเลือกกินอย่างฉลาด กับคอนเซ็ปต์ชีวิตที่ใครๆ ก็เลือกได้

สำรองที่นั่ง:
www.eventbrite.com

อัพเดทความเคลื่อนไหว:
www.facebook.com/events/133166893935302

ค่าใช้จ่าย:
300 บาทต่อที่นั่ง (รวมเสื้อยืด Greenery อาหารว่าง และคูปอง Greenery Market มูลค่า 100 บาท)

ติดต่อสอบถาม:
089-949-6398


SPEAKERS:

อรุษ นวราช

ทายาทและกรรมการผู้จัดการสามพราน ริเวอร์ไซด์ (สวนสามพรานผู้บุกเบิกโครงการ ‘สามพรานโมเดล’ เชื่อมโยงห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของผู้ผลิตและผู้บริโภค

เสาวลักษณ์ ประทุมทอง

ผู้ขับเคลื่อน ‘คนจับปลา (Fisherfolk)’ กิจการเพื่อสังคมที่จำหน่ายอาหารทะเลจากชาวประมงพื้นบ้าน ส่งถึงมือผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ตอบโจทย์อาหารปลอดภัย ราคาที่เป็นธรรม และคำนึงถึงความยั่งยืนของทรัพยากรทางทะเล

นคร ลิมปคุปตถาวร

เจ้าของฉายา ‘เจ้าชายผัก’ ผู้ทำให้คนเมืองหันมาสนใจการพึ่งตนเองด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อบริโภค ผ่าน ‘ศูนย์เรียนรู้เกษตรในเมือง’ โดยมีเป้าหมายในการสร้างสังคมสีเขียวและความมั่นคงทางอาหารด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์

อนุกูล ทรายเพชร

ชายหนุ่มที่หอบปริญญากลับบ้านไปเป็นชาวนาและสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ขายสินค้าพื้นเมืองผ่านรูปแบบกิจการเพื่อสังคมในชื่อ ‘FolkRice’ ที่มุ่งสร้างกำไรให้เกษตรกรรายย่อยไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง

ดวงพร ทรงวิศวะ

เชฟโบ’ เชฟสาวเจ้าของร้านโบ.ลาน 1 ใน 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย เสิร์ฟอาหารไทยจากภูมิปัญญาดั้งเดิม คัดสรรแต่วัตถุดิบท้องถิ่นในประเทศ และใส่ใจเรื่องความยั่งยืนผ่านการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในการจัดการร้านอาหาร

ธนภณ เศรษฐบุตร

เจ้าโปรเจ็กต์ผู้ชวนให้ชาวบ้านแห่งดอยมูเซอปลูกกาแฟออร์แกนิกทดแทนการปลูกฝิ่น ที่นอกจากจะสร้างรายได้ให้ชาวบ้านผ่านผลผลิตที่มีคุณภาพปลอดสารพิษในราคาที่เป็นธรรม ยังได้อนุรักษ์ป่าต้นน้ำไปพร้อมๆ กับการสร้างอาชีพ

ปาณิศา อุปฮาด

ผู้นำกลุ่ม ‘ตลาดสีเขียวขอนแก่น’ ที่สร้างพื้นที่สนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่น เกษตรอินทรีย์ ผู้ผลิตอาหารปลอดสารพิษให้มาเจอกับผู้บริโภค ไปพร้อมๆ กับการให้ความรู้ผ่านหลากหลายกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายและความร่วมไม้ร่วมมือที่ยั่งยืน

กฤตยา สัณฑมาศ

หนึ่งในเจ็ดผู้ก่อตั้ง Thank God It’s Organic บริการส่งอาหารปิ่นโตออร์แกนิกถึงบ้าน ที่มีความมุ่งหวังให้กระแสออร์แกนิกกลายเป็นเทรนด์ที่คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจวัตถุดิบที่ดี สดใหม่ ปลอดภัย และใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

กาย ไล มิตรวิจารณ์

ผู้ก่อตั้ง FACT Collective บริษัทให้คำปรึกษาและวางแผนเกี่ยวกับอาหารผ่านรูปแบบจัดกิจกรรม เพื่อช่วยให้ผู้คนมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของอาหารที่ต้องดี สะอาด และเป็นธรรม รวมทั้งนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย

ศิริลักษณ์ มหาจันทนาภรณ์

หญิงสาวที่หันมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองด้วยการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้และเข้าใจร่างกาย และส่งต่อแนวคิดนี้ผ่านกิจการน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพ ‘ปลูกปั่น’ สูตรน้ำผักห้าสีที่ส่งถึงมือคนดื่มด้วยการปั่นจักรยาน

Send Us a Message