การใช้ชีวิตออร์แกนิก ปลอดสารเคมี Zero-waste Off-the-grid* ฯลฯ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ในกระแสโลกปัจจุบัน แม้เราจะอยาก แต่หลายปัจจัยก็ไม่ได้เป็นใจให้ทำได้ง่าย ถึงอย่างนั้นก็มีหลายคนที่ตัดสินใจทำอย่างจริงจัง ในส่วนผู้ที่เริ่มต้นทำหรืออยากทำแต่ยังลงมือไม่ได้เต็มตัว ก็ขอให้สนับสนุนและให้กำลังใจคนเหล่านั้น ซื้อหาอาหารจากเกษตรกรอินทรีย์หรือจากกลุ่มที่รวบรวมสินค้ามาให้เรา อุดหนุนสินค้าที่พยายามลดการใช้สารเคมีและลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ พยายามรียูส รีฟิล รีไซเคิล อัพไซเคิล และลดการใช้พลังงานด้วยตัวเองเท่าที่ทำได้ การสนับสนุนกันอย่างนี้จะช่วยทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นได้แน่นอน

*Off-the-grid เป็นแนวคิดการใช้ชีวิตที่ปราศจากสิ่งอำนวยความสะดวกหลักๆ อย่างไฟฟ้า ประปา แก๊ส ฯลฯ เพื่อกลับไปใช้ชีวิตให้ใกล้ชิดธรรมชาติที่สุด