ในสมาร์ทโฟนของทุกคน คงมีหลากหลายแอพพลิเคชั่นที่ทำหน้าที่ต่างกันไป ไม่ว่าจะใช้ทำงาน ติดตามข่าวสาร หรือผ่อนคลายในยามว่าง แต่จะดีแค่ไหนหากแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนช่วยให้เรามีวิถีการกินที่ดี และช่วยให้โลกน่าอยู่มากขึ้นได้ ในครั้งนี้ Greenery จึงขอแนะนำ 7 แอพพลิเคชั่นน่าสนใจ ที่มีทั้งแอพฯ ผู้ช่วยสำหรับค้นหาวัตถุดิบดีๆ แหล่งซื้อขายที่ปลอดภัย ไอเดียในการทำอาหารที่ดีต่อโลก ไปจนถึงแนะนำการท่องเที่ยวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมจนเกินไป เราเชื่อว่าสารพัดแอพพลิเคชั่นที่นำมาแนะนำนี้จะไม่เพียงแค่ช่วยให้ทุกคนกินดีขึ้น แต่สามารถช่วยให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นได้เช่นกัน

GREEN DEE
รวมเรื่องราวกินดีจากผู้ผลิตที่ใส่ใจ

หนึ่งในปัญหาใหญ่ของคนที่สนใจการกินอาหารดี กินอาหารปลอดภัย คงเป็นการค้นหาแหล่งจำหน่ายหรือผู้ผลิตที่ไว้ใจได้ แอพพลิเคชั่น GREEN DEE จึงขอเป็นตัวแก้ปัญหานี้ ด้วยการช่วยรวบรวมข้อมูลของอาหารดี มีมาตรฐาน และผลิตด้วยกระบวนการธรรมชาติจากเกษตรกรที่ใส่ใจ พร้อมกับชี้เป้าร้านค้า ร้านอาหาร และตลาดที่จำหน่ายอาหารปลอดภัยให้เราสามารถค้นหากันได้ง่ายๆ  

ภายในแอพพลิเคชั่น GREEN DEE แบ่งหมวดหมู่ข้อมูลออกเป็น 5 หมวด คือหมวด FOOD ที่แนะนำได้รวบรวมผู้ผลิตและแหล่งสินค้าตามหมวดหมู่อาหาร ให้เราสามารถเลือกดูข้อมูลแหล่งซื้อสินค้าต่างๆ ได้ง่ายตามวัตถุดิบที่สนใจ หรือจะค้นหาตลาดร้านค้าโดยตรงจากหมวด MARKET&SHOP ก็ได้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นช่วยค้นหาร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัย ปรุงอย่างใส่ใจใกล้ตัวเราในหมวด EAT&DRINK ด้วย ไม่เพียงแค่นั้นในแอพฯ ยังมีหมวด FARMER ซึ่งเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้รู้จักกับเกษตรกรผู้ผลิตอาหารไร้สารพิษที่ดูแลผลผลิตอย่างพิถีพิถันและตั้งใจด้วย สุดท้ายคือหมวด ACTIVITY ที่ชวนเราออกจากบ้านเพื่อไปทำกิจกรรมกินดีตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ออกเดินทางในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและที่พักสายกรีน

GREEN DEE ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอพฯ ที่ใช้งานได้ง่าย มีฟังก์ชั่นการค้นที่น่าสนใจ ส่วนที่เราชอบเป็นพิเศษคือการนำเสนอข้อมูลของร้านและอาหารนั้นๆ อย่างละเอียด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถเลือกค้นหาแหล่งอาหารดีที่เหมาะสมและสะดวกต่อตนเองได้ดีมากขึ้น และที่สำคัญ แอพพลิเคชั่นยังมีช่องทางที่ให้ผู้ผลิตหรือบุคคลทั่วไปเข้าไปแนะนำแหล่ง GREEN DEE ที่เพิ่มเติมได้อีกด้วย

ดาวน์โหลดได้แล้วในระบบ Android

Food Safety AR
ตรวจและค้นหาอาหารปลอดภัยได้ในแอพฯ เดียว

ความปลอดภัยในอาหารนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจเช่นกัน ล่าสุดสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือ สวก. และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ก็ได้ร่วมกันเปิดตัว Food Safety AR แอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจสอบความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Safe Food for All ที่ต้องการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย และเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ถึงความสำคัญของการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยจากการปนเปื้อนสารเคมี พยาธิ และเชื้อโรคต่างๆ

Food Safety AR ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจสำหรับหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย เพราะฟังก์ชั่นหลักๆ ของแอพลิเคชั่นที่ใช้งานได้ในตอนนี้คือส่วนที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาหารแต่ละประเทศจากงานวิจัยของสวก. มาไว้ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกที่เข้าใจได้ง่าย หรือเอาไว้ค้นหาร้านอาหารปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐาน Q restaurant หรือ Clean Food Good Taste ใกล้ๆ ตัวก็ได้ ส่วนอีกหนึ่งฟังก์ชั่นที่โดดเด่นอย่างการสแกน AR Code บนฉลากผลิตภัณฑ์หรือป้ายต่างๆ เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์นั่นก็น่าสนใจ แต่ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใดที่รองรับระบบนี้บ้าง

ดาวน์โหลดได้แล้วในระบบ Android และ IOS

Farmto
ร่วมด้วยช่วยฟาร์มให้เติบโต

ความเชื่อใจเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ช่วยใหญ่เราหันมากินอาหารดีๆ สตาร์ทอัพด้านการเกษตรอย่าง Farmto จึงมาอัพเกรดความเชื่อมั่นระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคไปอีกขั้นด้วยการสร้างช่องทางการขายผลผลิตเกษตรรูปแบบใหม่ ผ่านการ ‘ร่วมเป็นเจ้าของผลผลิตการเกษตร’ ให้ทั้งคนซื้อและคนขายจะได้ช่วยเหลือและดูแลผลผลิตไปด้วยกัน

แอพพลิเคชั่น Farmto ต่อยอดมาจากเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ Farmto แพลตฟอร์มที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าด้วยกันตั้งแต่ก่อนผลิตไปจนถึงขายสินค้า โดย Farmto จะคัดเลือกเกษตรกรทั่วประเทศที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์มาจำนวนหนึ่ง และจัดสรรพื้นที่เป็น ‘หน่วย’ ให้คนที่สนใจสามารถสั่งซื้อพื้นที่เพาะปลูกตรงนั้นได้ ซึ่งตัวแอพพลิเคชั่นนอกจากจะสามารถช้อปปิ้งผลผลิตอินทรีย์ได้ทั้งในรูปแบบของผลผลิตพร้อมส่งและการจับจองพื้นที่ ยังมีส่วนของการอัพเดทผลผลิตผ่านไทม์ไลน์ให้เจ้าของหน่วยปลูกได้ดูการเติบโตของพืชเหล่านั้นเป็นระยะๆ เหมือนกับได้ปลูกเอง

นอกจากจะติดตามผลิตได้ผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว เจ้าของหน่วยปลูกยังสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมและดูแลผลผลิตของตนเองถึงฟาร์มตามตารางที่กำหนดได้ด้วย การได้รับรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเพาะปลูก นอกจากจะช่วยให้มั่นใจว่าจะได้ผลผลิตคุณภาพที่สดใหม่และปลอดภัย ยังถือว่าเป็นกระบวนการที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าผลผลิต ช่วยให้ผู้บริโภครับรู้ถึงความใส่ใจที่ส่งต่อจากเกษตรกรไปถึงมือเขาโดยตรง

ดาวน์โหลดได้แล้วในระบบ Android และ IOS

Plant Jammer
วางแผนการกินดีไม่ให้มีเหลือทิ้ง

นอกจากการเลือกซื้อวัตถุดิบปลอดภัยจากแหล่งผลิตที่ไว้ใจได้ การจัดการวัตถุดิบต่างๆ อย่างคุ้มค่า ไม่ให้มีของสดเหลือทิ้งก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญ ขณะที่แอพพลิเคชั่นทำอาหารส่วนใหญ่จะแนะนำให้เราซื้อวัตถุดิบใหม่ๆ มาสร้างสรรค์เป็นอาหารจานพิเศษ แต่ Plant Jammer มีแนวคิดที่ต่างออกไป แอพพลิเคชั่นนี้เริ่มต้นด้วยการให้เราเลือกวัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆ ที่เรามีอยู่แล้วในบ้านมาอย่างต่ำ 2 ชนิด จากนั้นโปรแกรมจึงจะแนะนำเมนู  plant-based ที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่มีอยู่ ทำให้เราไม่ต้องซื้อวัตถุดิบใหม่ๆ มามากมายและสามารถเคลียร์ของสดในตู้เย็นได้ โดยไม่ต้องทิ้งวัตถุดิบใดๆ ไปอย่างสูญเปล่า

ด้วยตัวเลือกวัตถุดิบที่มีอย่างหลากหลายทำให้ Plant Jammer ครอบคลุมเมนูอาหารของหลายๆ ชาติ แอพพลิเคชั่นนี้ไม่เพียงแค่ช่วยแนะนำเมนูที่เหมาะสมกับวัตถุดิบซึ่งเรามีอยู่ แต่ยังแนะแนววิธีการปรุงอาหารโดยให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐาน อย่างเช่นการรู้รสชาติของวัตถุดิบต่างๆ แนะนำว่าวัตถุดิบใดเข้ากันได้ดี ให้เราสามารถนำไปต่อยอดเป็นเมนูอาหารสไตล์ตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งหนังสือคู่มือเล่มใดๆ เพราะ Plant Jammer เชื่อว่าการได้รู้จักวัตถุดิบนอกจากจะทำให้เรามีไอเดียสามารถหยิบจับวัตถุดิบต่างๆ มาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารหลากหลาย ยังจะช่วยเพิ่มทักษะจัดการกับวัตถุดิบในตู้เย็นให้ไม่มีของสดหลงเหลือกลายเป็นขยะที่จะเพิ่มภาระให้โลกใบนี้ด้วยเช่นกัน

ดาวน์โหลดได้แล้วในระบบ Android และ IOS

ECOLIFE
ปลูกฝังวิถีชีวิตแบบอีโค่ ผ่านเกมแสนสนุก

ปัญหาขยะพลาสติกเป็นปัญหาใหญ่หลายๆ องค์กรพยายามหาแนวทางในการแก้ไขและมารณรงค์เรื่องการลดใช้พลาสติกกันมากขึ้น รวมถึงองค์กรเพื่อสังคม KIDKID ที่สร้างแอพพลิเคชั่นน่ารักๆ อย่าง ECOLIFE ซึ่งเป็นเกมการสะสมพื้นที่และตัวการ์ตูน ซึ่งเกมนี้จะให้ผู้ใช้เก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆ เมื่อพวกเขาใช้บริการตามร้านอาหาร ร้านน้ำ ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ ภายในสถานที่ที่เข้าร่วมโครงการและปฏิเสธไม่รับพลาสติกแบบใช้เดียวทิ้ง จะสามารถสแกน QR code ที่ติดอยู่ตามร้านต่างๆ ซึ่งตัวแอพฯ จะบันทึกข้อมูลทั้งประเภทและจำนวนครั้งที่ปฏิเสธ ยิ่งเราปฏิเสธมากเท่าไหร่พื้นที่ในเกมก็จะขายใหญ่ อุดมสมบูรณ์และได้รับตัวการ์ตูนมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังสามารถสะสมคะแนนเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากผู้ร่วมอุดมการณ์อีโค่ได้ด้วย

ในปีที่ผ่านมา ECOLIFE เริ่มต้นรณรงค์ให้กลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเริ่มใช้งานแอพฯ เป็นกลุ่มแรกร้านค้าส่วนใหญ่ที่เราสามารถสะสมแต้มได้จึงเป็นร้านค้าในมหาวิทยาลัย แต่ในอนาคตอันใกล้จะมีการขยายไปสู่ผู้ใช้งานทั่วไปมากขึ้นด้วยเช่นกัน

ดาวน์โหลดได้แล้วในระบบ Android และ IOS

Green Card
แอพฯ เดียวครบทุกการผลิตและบริโภคสีเขียว

ไม่ใช่แค่ผู้บริโภคอย่างเราๆ ที่สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม ในฝั่งของผู้ผลิตหรือภาคธุรกิจเองก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับกระแสรักษ์โลกเช่นกัน ที่ผ่านมาสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงได้ได้สร้างนโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะส่งเสริมให้เกิดการผลิตที่ยั่งยืนแล้วสภาอุตสาหกรรมยังพยายามให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น จึงได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแอพพลิเคชั่น Green Card หรือแอพฯ เดียวเขียวทั่วไทย ที่รวบรวมโปรโมชั่นจากร้านค้ารักษ์โลกต่างๆ เพื่อกระตุ้นการบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องเอาไว้มากมาย

ซึ่งตัว Green Card เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับจัดเก็บข้อมูลและบริหารจัดการคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้า ซึ่งเราสามารถเพิ่มคะแนนได้โดยการถ่ายรูปใบเสร็จของสินค้า จากนั้นระบบของแอพพลิเคชั่นจะตรวจสอบรายการแล้วให้คะแนนตามสินค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งคะแนนต่างๆ เราสามารถนำไปแลกรับสิทธิประโยชน์ ในรูปแบบส่วนลดราคาหรือของรางวัลภายในแอพฯ ได้ นอกจากนี้ Green Card ยังเป็นช่องทางในการรับข่าวสาร การจัดกิจกรรม สิทธิประโยชน์ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากผู้ผลิตอีกด้วย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น

ดาวน์โหลดได้แล้วในระบบ Android และ IOS

Green Plus
เที่ยวไทยแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างผลกระทบมากมายต่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท. จึงได้จัดทำโครงการท่องเที่ยวสไตล์ 7 Greens ที่ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนทั้งผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่น มาช่วยกันสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับแนะนำและเชิญชวนให้คนมายังแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ โดยที่แอพฯ Green Plus ถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือประชาสัมพันธ์นั้น

Green Plus คือแอพฯ ตัวช่วยสำหรับการท่องเที่ยวที่เริ่มใช้งานที่แรกในจังหวัดน่าน เนื่องจากเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางเลือก 7 Greens ที่ททท. แนะนำไว้ ซึ่งตัวแอพพลิเคชั่นนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือส่วนการค้นหาสินค้า บริการและสถานที่ท่องเที่ยวที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัด ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลและเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องได้ง่ายๆ อีกส่วนหนึ่งคือเครื่องมือสะสมแต้มตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อนำไปแลกเป็นส่วนลดและของรางวัลจากที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟที่เข้าร่วมรายการ ที่จะกระตุ้นให้คนมาใช้งานและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

ดาวน์โหลดได้แล้วในระบบ Android