‘เสรีชน’ เป็นชื่อของค่ายอาสาพัฒนาชนบท จากรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2530 เพื่อดำเนินกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท และยังคงดำเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้สมาชิกที่หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปตามยุคสมัย รุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อเนื่องกันมา

จากการที่เสรีชนได้เดินทางไปในหลายๆ ท้องที่ทั่วประเทศ พบเจอวิถีชีวิตของชาวบ้านหลากหลาย ทั้งการทำเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ทำให้ได้เรียนรู้จากวิถีจริงที่หลากหลาย นอกจากเดินทางเป็นผู้ให้แล้ว ยังได้รับอะไรต่างๆ มากมาย จนวันนึงสมาชิกหลายคนจึงเสนอความเห็นว่าควรทำกิจกรรมอะไรสักอย่างร่วมกันในนามกลุ่มเสรีชน เพื่อให้กลุ่มเดินไปได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกทั้งหมด โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังเป็นรายได้เสริมให้สมาชิกกลุ่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ภาพร่างของสวนเกษตรเสรีชนจึงตั้งต้นขึ้น ณ จุดนี้

เริ่มจากการค้นหาพื้นที่ที่เหมาะกับการทำเกษตร โดยตระเวนหาที่ดินรกร้างทั้งพื้นที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อขอเช่ากับเจ้าของพื้นที่ ซึ่งสมาชิกเสรีชนร่วมกันค้นหากันหลายๆ ที่ ใช้เวลา 2-3 เดือนจึงได้พื้นที่เหมาะสม เป็นสวนมะนาวเก่าที่เจ้าของปล่อยทิ้งร้างมาหลายปี ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อของคลอง 6 อำเภอธัญบุรี กับคลอง 7 อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ประมาณ 30 ไร่ รูปร่างของสวนเกษตรเสรีชนจึงเริ่มต้นขึ้น

ว่างเว้นจากช่วงเวลาการเรียนการสอน พักจากการทำกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย ภาพของเหล่านักศึกษาทั้งชายหญิง จับเครื่องไม้เครื่องมือ จอบ เสียม บ้างก็เตรียมแปลงปลูกพืชผักชนิดต่างๆ บ้างก็บำรุงพืชพรรณที่มีอยู่ บางคนให้อาหารเหล่าสัตว์เลี้ยงแห่งสวนเกษตรเสรีชน ประสบการณ์วิชาความรู้จากการทำกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทถึงคราวได้ใช้จริงกันถ้วนทั่ว รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งวัยหนุ่มสาวช่วยให้สวนแห่งการแบ่งปันแห่งนี้สดชื่นได้ไม่น้อย

เกือบ 2 ปีที่สวนเกษตรเสรีชนดำเนินงานทำเกษตรโดยกลุ่มนักศึกษา มุ่งเน้นการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษ โดยเริ่มต้นเน้นทำเพื่อบริโภคในกลุ่ม มีเหลือมากพอจึงจัดจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจพืชผักสดปลอดสารพิษ ปัจจุบันบนพื้นที่กว่า 30 ไร่ของสวนเกษตรเสรีชน จึงมีทั้งพืชผักต่างๆ เช่น กล้วยหลากหลายสายพันธุ์ ไม้ไผ่ มะนาว ผลไม้หลากหลาย ด้านสัตว์เลี้ยงมีทั้งหมูป่า เป็ด ไก่ และปลาอีกมากมายหลายชนิด

สวนเสรีชนจึงเป็นคลังอาหารชั้นดีสำหรับขับเคลื่อนกลุ่มเสรีชนในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งยังเป็นที่เสริมรายได้ให้สมาชิกที่กำลังศึกษามหาวิทยาลัย ได้เป็นที่ทดลองการทำเกษตรให้หลายคนที่ต้องการทดลองชีวิตในด้านนี้ ที่สำคัญยังเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยให้แก่หลายคนอีกด้วย

กระแสสังคมอาจหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย หลายคนอาจมองว่าพลังของคนหนุ่มสาวลดน้อยถอยลงจากในอดีต แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งวัยหนุ่มสาวนั่นก็คือ พลังของเสรีภาพและการแบ่งปัน อย่างเช่นที่คนหนุ่มสาวแห่งสวนเกษตรเสรีชนมีอยู่เต็มเปี่ยม โลกนี้ก็พลันงดงามขึ้น ด้วยการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆ จากกลุ่มคนเล็กๆ อย่างกลุ่มคนที่มีชื่อว่า ‘เสรีชน’

ภาพถ่าย: ArmYa at Home