ในโอกาสที่ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ หรือ TCDC จะย้ายบ้านมาอยู่ที่เจริญกรุงอย่างเป็นทางการ เราได้เห็นความเคลื่อนไหวหลากหลายผ่านนิทรรศการ กิจกรรม งานสัมมนา และโปรเจ็กต์เล็กใหญ่มากมาย ซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราสนใจเป็นพิเศษก็คือหนังสือที่มีชื่อว่า MADE from Thai Creativity ที่เห็นครั้งแรกก็เดาได้ว่าคงเป็นหนังสือรวบรวมงานออกแบบสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของ TCDC แต่เมื่อพลิกและตั้งใจอ่านดีๆ เราพบว่า เทรนด์การออกแบบของไทย สอดพ้องกับความสนอกสนใจเรื่องอาหาร ไลฟ์สไตล์สีเขียว และความยั่งยืนอย่างมีนัยสำคัญ

หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 4 หมวดหลักตามภาค อันได้แก่ ภาคอีสาน The Northeast: Backward Evolution ภาคเหนือ The North: Creative Comfort ภาคใต้ The South: The Entrepreneurial Resurgence และ ภาคกลาง The Central: Culture Clash ซึ่งทั้งหมด ได้พูดถึงงานสร้างสรรค์ที่อยู่บนพื้นฐานของการลงมือทำ ความประณีตพิถีพิถัน ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความยั่งยืน

ในเล่มนี้ได้เลือกนำเสนอความสร้างสรรค์หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น วิธีคิดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหอมดอกฮัง แห่งบ้านโคกสะอาด จังหวัดสกลนคร ในฐานะนาข้าวอินทรีย์ที่ไม่พึ่งสารเคมี แต่นำเทคโนโลยีมาช่วยให้การทำบรรจุภัณฑ์สะดวกและสะอาดได้มาตรฐาน เชฟเจ้าของร้านซาหมวย แอนด์ ซันส์ อุดรธานี ที่นำวิธีปรุงอาหารด้วยเทคนิคโมเลกูลาร์ล้ำสมัย มาปรุงอาหารอีสานแซ่บเด้อจากวัตถุดิบพื้นถิ่นดีต่อสุขภาพ บริษัท เชียงใหม่ ไลฟ์ คอนสตรัคชั่น ที่นำภูมิปัญญาเรื่องไม้ไผ่ มาออกแบบโครงสร้างอาคารที่เก๋ไก๋ แต่ใช้วัสดุธรรมชาติที่ทดแทนได้ง่ายอย่างไผ่โตเร็ว ปาเท็กซ์ โรงงานผลิตยางพาราธรรมชาติจากจังหวัดปัตตานี ที่เปลี่ยนยางราคาต่ำให้กลายเป็นหมอนยางพาราจากธรรมชาติ 100% ที่ป้องกันเชื้อโรคขนาดเล็กและฝุ่นได้เป็นอย่างดีเหมาะกับผู้เป็นโรคหอบหืด กลายเป็นสินค้าส่งออกที่ไปได้ดีในตลาดจีนและญี่ปุ่นในปัจจุบัน และ การพยายามผลักดันให้พืชเศรษฐกิจอย่างข้าว มีมูลสค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของแบรนด์ TIMS แปรรูปน้ำมันรำข้าวพรีเมียมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มากกว่าตัวอย่างที่ยกมา หนังสือเล่มนี้ยังบรรจุความสร้างสรรค์ของไทยไว้อีกมากมาย ที่เราเชื่อว่าเป็นทั้งแรงบันดาลใจ และบทบันทึกก้าวที่น่าสนใจในเส้นทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน


หนังสือ MADE from Thai Creativity โดยศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ
www.tcdc.or.th